Julesongar

Nostalgisk, lite hefte med julesanger. Heftet er gjennomhullet, slik at du kan henge det på treet, og foreligger både på nynorsk og bokmål.
Format: 10,5*14,8 cm